Beninca Przyciski sterujące PNO

Przyciski montowane na powierzchni, funkcje Otwórz/Zamknij. Można montować na kolumienkach COL.10N.